Účtovné služby

 

Účtovné služby

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Daňové priznanie
 • Účtovné a daňové poradenstvo

 

Poskytujeme:

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • kontrolu a rekonštrukciu účtovníctva
 • evidenciu majetku
 • evidenciu a spracovanie DPH – mesačné, štvrťročné spracovanie ročnej účtovnej závierky a dokladovú inventarizáciu zostatkov
 • spracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie miezd a personalistiky, elektronická komunikácia so ZP, SP a daňovými úradmi
 • spracovanie daňových priznaní FO a PO
 • poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmu FO, PO, dane z motorových vozidiel

 

Ako doplnkové služby poskytujeme založenie s.r.o., zmeny v obchodnom registri, likvidáciu spoločností, vedenie účtovníctva podnikom v konkurze, evidenciu pohľadávok proti podstate a administratívne práce pre správcov konkurzných podstát.

 

Cenník služieb Vám radi na požiadanie zašleme e-mailom.

      Kontaktná osoba:
      Ing. Lívia Štulajterová
      znalec v odbore Ekonómia a manažment
      odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo,
      vedený v zozname MS SR pod č. 914 775,
      tel: 0910901444, fax: 048/6192276

Adresa spločnosti


Opravy mot. vozidiel


Účtovné služby a znalectvo


MV-Junior s.r.o.
IČO: 36 054 798

IČ pre DPH: SK 2021667065


Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sro, vložka č. 7765/S